Du er her. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening > Aktiviteter > Skydning > Riffelskydning > Riffelprøve

 

Riffelprøve

Se Danmarks Jægerforbunds side om riffelprøven for mere information. Der findes også praktiske oplysninger om hvor og hvornår riffelprøverne afholdes, hvordan prøven afholdes, hvilke hjælpemidler der må benyttes samt hvilke papirer der skal medbringes for at aspiranten må aflægge prøven.

Nedenfor finder du også information om hvad du skal huske inden aflæggelse af riffelprøve.

Før prøven, skal du:

Tilmelde dig prøven via mail med følgende oplysninger: navn, adresse og tlf.nr. (Bemærk at tilmeldings-periode først starter 14 dage før prøven), ønskes prøve aflagt med mundingsbremse, skal dette informeres om, ved tilmelding.

Guide - "Sådan melder du dig til riffelprøven".

Indbetale prøvegebyret på kr. 135,00 via Naturstyrelsens hjemmeside.

Sikre at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens, ellers kan prøve ikke aflægges).

Bemærk at der ikke kan betales kontant på prøvestedet.

Ved prøven, skal du:

Forevise gyldigt jagttegnlegitimation, kvitteringsdelen af indbetalingskortet, påført postvæsenets eller pengeinstituts kvittering samt det vedhæftede riffel-prøvebevis (for aspiranter over 18 år fotolegitimation).

Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning vedr. beskydning af råvildt (anslagsenergi og kugle-vægt). Dog må der ved prøven anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben, herunder fuldkappet.

Om prøven:

Instruktion for prøvedeltageren er ophængt ved klarlinien på prøvestedet. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Til skydningen må bruges de hjælpemidler, som du normalt kan medbringe på jagt, f.eks. skydestok, jagtstol, rygsæk, kikkertetui eller lignende. Skydestillingen er fri, og du får mulighed for at afprøve den, inden skydningen starter. Hvis du ikke selv har høreværn med, vil du få udleveret et par øre-propper af den prøvesagkyndige eller dennes hjælper.

Skydningen foregår på 100 meters afstand. Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme inden for træfområdet. Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasinet skal ske inden for den fastsatte skydetid.

Til god våbenbetjening hører: 

  • at du ankommer til skydelinie med åben eller udtaget lås/knækket våben
  • du ser gennem løbet, før du lader første gang
  • du har åben lås, hvis du skifter skydestilling
  • du efterser kammer og magasin efter endt skydning
  • du forlader skydelinie med åben eller udtaget lås/knækket våben
  • våbenet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne
  • du i øvrigt betjener våbenet forsvarligt

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig. Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået.

Evt. funktionerings fejl skal du selv afhjælpe inden for skydetiden (herunder også klikker). Hvis du får en klikker, skal du rette henvendelse til kontrollanten før låsen åbnes. Erfaringen viser, at den riffel du anvender til prøven skal være indskudt og i orden. Ligesom det naturligvis er vigtigt, at du har trænet med riflen.