Aktivitetskalender

September-2014-nummeret af Jagtnyt i pdf-format findes her

 

14.10

Klubaften

Sted: Foreningens lokaler –Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

21.10

Jagthistorier
Tilmelding til sildeaften 28.10

Sted: Foreningens lokaler –Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

2.12

SÆT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU!

Foreningen holder traditionen tro julefrokost den første tirsdag i december. I år falder den på den 2. december.

Få reserveret dagen, så du kan fejre en hyggelig julefrokost sammen med andre jægere!

Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum.

Tid: kl. 19:00

Fisketuren 27.5.2014
Tirsdag den 27. maj var det igen tid for forenngens medlemmer at stå til søs på Øresund, med det stolte skib Skjold. Trods frisk vind gik alle til fiskeriet med stor entusiasme pirkerne blev sendt til bunden utallige gange. Selvom indsatsen ikke blev belønnet ligeså gavmildt som tidligere år var det alligevel en god og ikke mindst flot aften på Øresund.

 

 

Alle arrangementer starter kl. 19.00 i klubhuset på Bredevej 120 i Lyngby med mindre andet tidspunkt/sted er angivet

Sidste frist for tilmelding er 1 uge før og kan ske via vores hjemmeside eller i klubben. Alle tilmeldinger er bindende! Melder et medlem et ikke-medlem til et arrangement, hæfter medlemmet, såfremt der ikke mødes op...

 

 
Lyngby-Gladsaxe Jagtforening

- -