Aktivitetskalender

September-2014-nummeret af Jagtnyt i pdf-format findes her

 

27.1.2015

Generalforsamling og JKF Årsmøde

Der vil, traditionen tro, blive serveret gule ærter, i år tilberedt af Svend Kok. I modsætning til tidligere år spises der inden generalforsamling og årsmøde påbegyndes. Spisningen begynder kl. 18:00 og ønsker man at deltage koster det 125 kr. (inkl. en snaps) og tilmelding er påkrævet.

Tilmelding til spisning er senest d. 23. januar og foregår enten på en opsat liste i foreningen eller via foreningens mailadresse info@jagt-lg.dk. Bemærk: Antallet af pladser er begrænset!

Generalforsamling

Dato:

27. januar 2015

Tid:

kl. 18:00 til spisning og kl. 19:30 til generalforsamling.

Sted:

Lyngby-Gladsaxe Jagtforening

Bredevej 120 – 2830 Virun

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretninger om foreningens virke:
  • Formandens beretning
  • Kasserens beretning
  • Beretning fra riffeludvalget v. Peter Andersen
  • Beretning fra jagthornsudvalget v. Peter Eilertsen
  • Beretning fra hundeudvalget v. Jan Nielsen
  • Beretning fra flugtskydningsudvalget v. Hans Milman
 • Fremlæggelse og godkendelse af
  • revideret regnskab for 2014
  • budget for 2015
 • Indkomne forslag (skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen)
 • Ændring af foreningens formålsparagraf (tilføjelsen i kursiv):

”Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse til interesser til Danmarks Jægerforbunds formål. Dette søges opnået ved at skabe og styrke sammenholdet mellem medlemmer gennem et forpligtende fællesskab samt medlemmernes mulighed for at engagere sig i og tage medansvar for foreningens virke.”

 • Fastlæggelse af kontingent
 • Valg af formand
  • Formand Morten Hejl – ønsker ikke genvalg
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Dennis Larsen – ønsker ikke genvalg
 • Valg suppleanter
 • Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  • Peter Andersen og Stig Nilson modtager genvalg som revisorer
  • Anders Møller og Allan Bjerregaard modtager genvalg som revisorsuppleanter
 • Eventuelt

 

JKF Årsmøde

Dato:

27. januar 2015

Tid:

kl. 19:30

Sted:

Lyngby-Gladsaxe Jagtforening

Bredevej 120 – 2830 Virun

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke:
  • Lyngby-Taarbæk kommune
  • Gladsaxe kommune
 • Valg af formand
  • Lyngby-Taarbæk kommune
  • Gladsaxe kommune
 • Orientering om bestyrelsens sammensætning
  • Lyngby-Taarbæk kommune
  • Gladsaxe kommune
 • Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 • Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillingen skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før kredsmødet, idet kredsformanden kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

 

3.2

Filmaften

Sted: Foreningens lokaler – Bredevej 120, 2830 Virum

Tid: kl. 19:00


SET & SKET I JAGTFORENINGEN
Dennis i Namibia:

FORENINGSMESTERSKAB I NORDISK TRAP

Årets Store Flugtskydedag blev i stedet til foreningsmesterskab i Nordisk Trap på banen i Langstrup Mose, da vores hjemmebane ved Sjælsø stadig er lukket. Der deltog otte skytter fra klubben, og der blev skudt over to runder med i alt 50 duer. Det blev til omskydningom 3. pladsen, der også denne endte lige, så skulle der trækkes lod. Idet lodtrækningen også endte uafgjort, resulterede det altså i, at to skytter måtte dele 3.pladsen.

 

Placering

Navn

Træf

1

Jan ’Gasse’ Jørgensen

32

2

Hans Milman

29

3

Flemming Smidt

19

3

Nicklas Popp

19

 

 

Tillykke til vinderne!

OPLÆG FRA SWAROVSKI OPTIK

Tirsdag d. 2. septemberhavde foreningen arrangeret at repræsentanten for Swarovski optik i Danmark kom forbi og holdt et foredrag om jagtoptik. Der blev fortalt om håndkikkerter, kikkertsigter samt teleskoper. Efterfølgende var det muligt at prøve de mange forskellige kikkerter der var blevet præsenteret i løbet af aftenen. I tusmørket omkring kl. 20:30 fik man virkelig syn for hvor vigtig en god kikkert kan være, når der jages under dårlige lysforhold.

 

HÅRD KAMP OM RIFFELPOKALEN

Mandag d. 8. september var det igen tid for foreningens medlemmer at mødes på Københavns Skyttecenters jagtbane og få afgjort den årlige riffelpokalskydning og traditionen tro blev der ikke givet ved dørene. Eftermiddagen begyndte dog med skydning til løbende elg på nabobanen. Denne form for skydning er utrolig udfordrende og meget jagtrelevant.Der blev skudt som man gør i Sverige, hvor skiven kommer til syne, standser op og skytten afgiver det første skud. Derpå sætter skiven i bevægelse og skytten skal så nå at afgive det andet skud før skiven er forsvundet bag blænderingen igen. Dette gøres seks gange, så der i alt afgives 12 skud i en serie. Efter sådan en serie er riffelpiben med garanti blevet ganske lun.

Pokalskydningen foregik ved at hver skytte afgav 6 skud til bukkeskiven, som også benyttes til riffelprøven. Skydestillingen er valgfri, fra siddende/knælende og opefter, og alle jagtrelevante hjælpemidler er tilladt. Der blev skudt af tre omgange og igen i år var konkurrencen meget tæt.

 

Placering

Navn

Point

Point ved omskydning

1

Peter Eilertsen

60

19

2

Knud Anker Jensen

60

10

3

Preben Merrild

59

 

 

En pokalskydning i Lyngby-Gladsaxe Jagtforening er jo ikke en pokalskydning uden afsluttende præmieoverrækkelse og efterfølgende middag, bestående af Formandens stegeben, i foreningens lokaler.

En stor tak til Berit og Peter Andersen for endnu en gang at stå for en hyggelig, udfordrende og spændende eftermiddag på skydebanen og ikke mindst til Formanden for at tilberede nogle fantastiske stegeben.

PÅ BESØG HOS NANCKE JAGTLIV

Tirsdag d. 9. september havde foreningen arrangeret et besøg hos områdets nyeste jagtbutik; Nancke Jagtliv i Charlottenlund. Nancke havde arrangeret, at Normarks salgsrepræsentant kom og fortalte om hvilke nye produkter de tilbyder. Der blev talt om den nye Beretta 690, Merkel Helix samt lyddæmpere fra norske A-Tec. Især lyddæmperne, som er et relativt nyt produkt på det danske marked blev gennemgået grundigt i forhold til at skydning og vedligehold.

Stor tak til Nancke Jagtliv for at slå dørene op til dette særlige arrangement for jagtforeningen.

PÅ BRUNSTTUR I DYREHAVEN

Tirsdag d. 16. september var foreningens arrangement forlagt til Dyrehaven, hvor kronhjortene så småt var begyndt at gå i brunst. Vi mødtes ved Peter Liebs Hus, hvor Peter Andersen havde tilrettelagt et lille foredrag om vildtet, vildtpleje og afskydningspolitik i Dyrehaven. Derefter gik turen rundt Dyrehaven, hvor vi var så heldige at opleve flere store hjorte, som gav sig til at brøle idet vi nærmede os. Brølene blev i flere tilfælde besvaret af rivaliserende hjorte i nærheden. Da vi igen nåede Peter Liebs Hus var det for længst blevet mørkt, men det mindskede ikke hjortenes aktivitet, nærmest tværtimod. Idet vi stod og sagde farvel til hinanden kunne vi følge tre store hjorte jagte hinanden fra mørket mellem træerne ud på de belyste veje og så ind i mellem træerne igen.

Der skal lyde en stor tak til Peter Andersen for at tage sig tiden til at vise os rundt og fortælle så indlevende.

 


Fisketuren 27.5.2014

Tirsdag den 27. maj var det igen tid for forenngens medlemmer at stå til søs på Øresund, med det stolte skib Skjold. Trods frisk vind gik alle til fiskeriet med stor entusiasme pirkerne blev sendt til bunden utallige gange. Selvom indsatsen ikke blev belønnet ligeså gavmildt som tidligere år var det alligevel en god og ikke mindst flot aften på Øresund.

 

 

Alle arrangementer starter kl. 19.00 i klubhuset på Bredevej 120 i Lyngby med mindre andet tidspunkt/sted er angivet

Sidste frist for tilmelding er 1 uge før og kan ske via vores hjemmeside eller i klubben. Alle tilmeldinger er bindende! Melder et medlem et ikke-medlem til et arrangement, hæfter medlemmet, såfremt der ikke mødes op...

 

 
Lyngby-Gladsaxe Jagtforening

- -